پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


محیط دایره چگونه بدست می آید؟ محاسبه محیط دایره؟

4 پاسخ 4

قطر دایره را در عددپی(3.14)ضرب کن
شعاع ضرب در شعاع ضرب در عددپی r*r* 3.14
قطر ×عددپی=محیط دایره
قطر*عددپی(3.14)


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(محیط دایره) (محاسبه محیط دایره) (محيط دايره) (محیط دایره چیست) (محیط دایره چگونه بدست می آید) (فرمول محیط دایره) (محیط دایره ) (فرمول محاسبه محیط دایره) (فرمول محیط دایره چیست؟) (محیط دایره فرمول) (محاسبه قطر دایره) (محاسبه محيط دايره) () (نحوه محاسبه محیط دایره) (روش محاسبه محیط دایره) (محیط دایره چیست؟) (قطر دایره چگونه بدست می آید) (مساحت دایره چگونه بدست می آید) (محىط داىره) ( محیط دایره) (قطر دایره) (محاسبه شعاع دایره) (محیط دایره چگونه بدست می اید) (محیط دایره چگونه به دست می آید) (محیط دایره چگونه بدست میاید) (محاسبه محیط دایره ) (محیط دایره چگونه به دست می اید) (محیط دایره چگونه حساب میشود) (محیط دایره چگونه بدست می آید؟) (محیطدایره) (فرمول محيط دايره) (محیط نیم دایره) (طریقه محاسبه محیط دایره) (محیط دایره چگونه محاسبه می شود) (محیط دایره) (محيط دايره فرمول) (مساحت دایره) (محیط دایره؟) (قطر دایره چیست؟) (محيط دايره چيست) (محیط+دایره) (بدست آوردن محیط دایره) (محيط دايره ) (نحوه محاسبه مساحت دایره) ("محیط دایره") (محیط دایره محاسبه) (محیط دایره چگونه محاسبه میشود) (قطردایره) (محاسبه ی محیط دایره) (قطر دایره چیست) (حیط دایره) (محیط دایره) (روش بدست آوردن محیط دایره) (حساب محیط دایره) (شعاع دایره چیست) (مساحت دایره چگونه بدست می اید) (محاسبه قطردایره) (محاسبه قطر دايره) (محيطدايره) (محاسبه دایره) (فرمول محاسبه قطر دایره) (فرمول محاسبه محيط دايره) (فرمول محیط دایره چیست) (چگونه محیط دایره را حساب کنیم) (بدست آوردن قطر دایره) (محیط دایره چگونه بدست میاد) (محیط دایره ) (فرمول قطر دایره) (فرمول محاسبه ی محیط دایره) (روش محاسبه قطر دایره) (قطر دايره) (محیت دایره) (حساب کردن محیط دایره) (مساحت دایره فرمول) (محیط دایر) (محیط دایره را چگونه بدست اوریم) (محیط دایره چگونه بدست میآید) (محیط دابره) (مساحت دایره چیست) (شعاع دایره چگونه بدست می آید) (نحوه محاسبه محیط و مساحت دایره) (محاسبه محيط دايره ) (محيط دایره) (محاسبه قطر دایره ) ( محاسبه محیط دایره) (محیط دایره چگونه به دست می آید؟) (فرمول محیط دایره ) (محاسبه+محیط+دایره) (نحوه محاسبه محيط دايره) (محبط دایره) (محاسبه محیط.دایره) (محیطدایره ) (محیط دایره چیست ) (محیط نیم دایره چیست) (محیط دایره چیه) (بدست اوردن محیط دایره) (محاسبه محیط و مساحت دایره) (محاسبه محیط دایره فرمول) (محیط و مساحت دایره چیست) (محاسبه مساحت دایره)