پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت لوزی چگونه بدست می آید؟ محاسبه مساحت لوزی؟

1 پاسخ 1

حاصل ضرب دو قطر تقسیم بر 2


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت لوزی) (مساحت لوزی چیست) (اثبات مساحت لوزی) (محاسبه مساحت لوزی) (مساحت لوزی چگونه بدست می آید) (مساحت لوزي) () (محاسبه مساحت لوزي) (مساحت لوزی چگونه بدست می اید) (لوزی چیست) (مساحت لوزی ) (مسئله از مساحت لوزی) (لوزی) (مساحت لوزی چیست؟) (روش اثبات مساحت لوزی) (لوزی چیست؟) ( مساحت لوزی) (چگونه مساحت لوزی) (محیط لوزی چگونه بدست می آید) (محاسبه محیط لوزی) (محاسبه لوزی) (محاسبه مساحت)