پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


گفته می شود یک پروتکل مذاکره باید ویژگی های distributed و pareto efficient را داشته باشد. هر یک از این ویژگی ها را توضیح دهید.

2 پاسخ 2

پاسخ سوال را اینجا وارد کنید
توزیع شدگی: Distribution
یعنی پروتکل طوری طراحی شود که نقطه خرابی مرکزی (single point of failure) نداشته باشد و ارتباطات بین عامل ها را حداقل کند.

پاسخ سوال را اینجا وارد کنید

 Pareto efficiency :
 نتیجه یک مذاکره Pareto efficient است اگر هیچ نتیجه دیگری وجود نداشته باشد که در آن یک عامل بیشتر سود کند بدون این که هیچ عامل دیگری ضرر کند.یعنی اگر نتیجه یک مذاکره Pareto efficient نباشد آن گاه در آن نتیجه ای وجود دارد که در آن حداقل یک عامل می تواند سود کند در حالی که سایر شرکت کنندگان در مذاکره را بدون ضرر دادن به آنها همچنان راضی نگه می دارد.
سمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده