پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مساحت افغانستان چند کیلومتر مربع است؟

1 پاسخ 1

کشور افغانستان (Afghanistan) طبق آمار 652225 کیلومتر مربع وسعت دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مساحت افغانستان) (وسعت افغانستان) (مساحت افغانستان چند است) (مساحت افغانستان ) (مساحت افغانستان چند کیلومتر است) (مساحت کشور افغانستان) (مساحت افغانستان چقدر است) () (مساحت افغانستان چند کیلو متر است) (مساحت افغانستان) (وسعت کشور افغانستان) (مساحت افغانستان چند کیلومتر مربع است) (مساحت افغانستان چقدراست) (مساحت افغانستان چند است؟) (مساحت افغانستان ) (وسعت افغانستان) (مساحت افغانستان چنداست) (مساحت افقانستان) (وسعت افغانستان ) (مساحت افعانستان)