پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


نتیجه ی ضرب دو ماتریس اسپارس چه ماتریسی است؟

عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ضرب دو ماتریس اسپارس) (ماتریس اسپارس) (ضرب ماتریس اسپارس) (چه ماتریسی) (ضرب اسپارس) (ضرب دو ماتریس نمایش اسپارس) () (جمع دوماتریس اسپارس) (نتیجه ضرب دو ماتریس اسپارس چه ماتریسی است؟)