پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


مرتب سازی مبنایی Radix Sort چیست؟

1 پاسخ 1

مرتب سازی مبنایی الگوریتمی است که لیستی با اندازهٔ ثابت و اعضایی با طول k را در زمان (O(kn اتجام می‌دهد.ورودی ها را به بخش های کوچکی تقسیم می کنیم(اگر یک کلمه است آن را به حرف هایش می شکنیم و اگر عدد است آن را به ارقامش) سپس ابتدا لیست را بر اساس کم ارزش ترین بیت(حرف یا رقم) مرتب می کنیم، سپس بر اساس دومین بیت، تا در نهایت بر اساس پرارزش ترین بیت.به این ترتیب پس از k مرحله لیست مرتب می‌شود.

این روش مرتب سازی پایدار است و در تهیهٔ واژه نامه‌ها و مرتب سازی اعداد استفاده می‌شود.

مرتبهٔ اجرایی این الگوریتم در بهترین حالت از(O(nlgn و در بدترین حالت از(O(n^2 است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرتب سازی مبنایی) (الگوریتم مرتب سازی مبنایی) (مرتب سازی radix) () (الگوریتم مرتب سازی radix sort) (radix sort چیست) (radix چیست) (radix sort) (sort چیست) (مرتب سازی RADIX SORT)