پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر شرط CF (مستقل از متن) بودن یک گرامر را برای سمت راست قوانین نیز تعمیم دهیم گرامری می خواهیم داشت که
1- در سمت چپ هر قانون فقط و فقط حداکثر یک متغیر وجود دارد.
2- در سمت راست هر قانون فقط و فقط حداکثر یک متغیر وجود دارد.
الف) آیا هر زبان CF دارای یک چنین گرامری هست یا خیر ؟ چرا ؟
ب) آیا چنین گرامرهایی و کلاس زبانهای متناظر آنها با مدلی محاسباتی قابل بیان هستند ؟ چرا ؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()