پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اشکال استفاده از الگوریتم Round-robin به عنوان یک الگوریتم زمان بندی چیست؟اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(الگوریتم round robin) (الگوریتم زمانبندی round robin) (round robin چیست) (round robin الگوریتم) (الگوریتم زمانبندی چیست) (الگوريتم round robin) () (اشکال الگوریتم) (الگوریتم round-robin) (round robinچيست) (الگوریتم round rabin) (یک نمونه از round robin) (زمانبندی round robin) (round-robin چيست) (Round-robin چیست)