پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


تفاوت اصلی TCP Vegas با TCP Reno و TCP Tahoe چیست؟ در مورد نحوه عملکرد TCP Vegas توضیح دهید.

1 پاسخ 1

در tcp tahoe اگر ازدحام به وجود اومده و بسته گم شده فورا با 3 تا ack تکراری تشخیص میده و فورا بسته ی گم شده را میفرستد، اندازه ی پنجره ی ازدحام را به 1 تغییر دهد و وارد فاز slow start شود بدون اینکه نیاز به انتظار برای time out باشد. در reno ، این 3 ack نشان دهنده ی ازدحام موقتی و گذرا بوده که وارد فاز در fast recovery میشه و به جای slowstart پنجره رو نصف میکنه و به فاز additive increase میره. در tcp vegas سعی میکنه اندازه ی بافر را با توجه به تاخیر حدس بزند و بر اساس اندازه ی بافر ، اندازه ی پنجره ازدحام را تغییر دهد. یک پارامتر دلتا تعریف می کند که برابر است با congestionwindow*(rtt-rttmin)/rtt rtt min برابر است با rtt شروع که در نظر می گیرد در ابتدای ارسال بافر خالی بوده در نتیجه rtt مینیمم است. دو پارامتر آلفا و بتا دارد که اگر دلتایی که محاسبه کرد کمتر از آلفا بود اندازه پنجره ازدحام را افزایش می دهد.اگر دلتایی که محاسبه کرد بیشتر از بتا بود اندازه پنجره ازدحام را کاهش می دهد. واگر دلتایی که محاسبه کرد بین آلفا و بتا بود اندازه پنجره ازدحام تغییر نمی کند. انتخاب آلفا و بتای مناسب یکی از چالش های این روش است


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (tcp tahoe چیست) (tcp reno چیست) (tcp reno چيست) (حساب چيست) (tcp tahoچيست) (tcp vegas چیست) (tcp تاهو) (tcp reno تفاوت)