پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور زیمباوه چه نام دارد؟

2 پاسخ 2

پایتخت زیمباوه (Zimbabwe) هاراره (Harare) می باشد.
هراره


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت زیمباوه) (نام قدیم پایتخت زیمباوه) (مرکز زیمباوه) (مرکز زیمبابوه) (پایتخت زیمبابوه) (پايتخت زيمباوه) (نام قدیم پایتخت زیمبابوه) (مركز زيمباوه) (مرکززیمباوه) (پایتخت کشور زیمباوه) (مرکز کشور زیمباوه) (نام مرکز زیمبابوه) () (نام پایتخت زیمبابوه) (مركز زيمبابوه) (مرکز زیمباوه کجاست) (مرکززیمبابوه) (نام پایتخت زیمباوه) (پایتخت زیمباوه ) (کشور زیمباوه) (پایتخت زیمبابوه کجاست) (نام قدیم هراره) (مرکز زینباوه) (زیمباوه) (نام پايتخت زيمبابوه) (پایتخت کشور زیمبابوه) (زیمبابوه کجاست) (پایتخت زیمباوه کجاست) (نام قديم پايتخت زيمباوه) (مرکز زیمبابو) (پايتخت كشور زيمباوه) (نام مرکز زیمباوه) (مرکز زیمباوه ) (نام پایتخت قدیم زیمباوه) (نام قدیم پایتخت زیمباوه چیست) (نام قدیم پایتخت زیمباوه ) (نام قدیم پایتخت زیمبابوه ) (پايتخت زيمبابوه) (مرکز کشور زیمبابوه) (پايتخت كشور زيمبابوه) (مرکز زيمباوه) (پایتخت کشورزیمباوه) (پایتخت کشور زینباوه) (پایتخت زیمباوه ) (پایتخت زیمبابوه کجاست؟) (کشور زینباوه) (پایتخت زينباوه)