پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


در مورد مفهوم Contention و ازدحام Congestion در روتر توضیح دهید.

1 پاسخ 1

وقتی تعداد بسته هایی که به روتر می رسد بیشتر از سرعتی باشد که روتر می تواند آنها را در خروجی ارسال کند contention رخ داده است و در این حالت روتر بسته ها را صف می کند.
اگر این روال ادامه یابد صف روتر پر می شود و روتر مجبور می شود بسته های جدید یا تعدادی از بسته های موجود در صف را از بین ببرد. در این حالت congestion رخ داده است.http://www.porseshkadeh.com/question/42961/%D9%81%D8%B1%D9%82-contention-%D9%88-congestion-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA
من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

() (مفهوم contention) (congestion مفهوم)