پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور زامبیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت زامبیا (Zambia) لوساکا (Lusaka) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت زامبیا) (پايتخت زامبيا) (پایتخت کشور زامبیا) (مرکز زامبیا) (کشور زامبیا) () (پایتخت زامبیا کجاست؟) (نام پایتخت زامبیا) (زامبیا) (پايتخت كشور زامبيا) (پایتخت کشورزامبیا) (پایتخت زامبیا ) (پایتخت کشور زامبیا کجاست) (کشورزامبیا) (پایتخت زامبیا در جدول) (پایتخت زامیبیا) (پایتخت زانبیا) ((پایتخت کشور زامبیا)) ("کشور زامبیا") (پایتخت زامبیا) ( پایتخت کشور زامبیا) ( پایتخت کشور زامبیا)