پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور زامبیا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت زامبیا (Zambia) لوساکا (Lusaka) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت زامبیا) (پايتخت زامبيا) (پایتخت کشور زامبیا) (مرکز زامبیا) (کشور زامبیا) () (پایتخت زامبیا کجاست؟) (نام پایتخت زامبیا) (زامبیا) (پايتخت كشور زامبيا) (پایتخت زامبیا ) (پایتخت کشورزامبیا) (کشورزامبیا) (پایتخت کشور زامبیا کجاست) (پایتخت زامبیا در جدول) (پایتخت زامیبیا) (مرکززامبیا) (كشور زامبيا) (زامبیا کجاست) (زامبيا) (پایتختزامبیا) ("کشور زامبیا") (پایتخت زامبیا کجاست) (مركز زامبيا) ((پایتخت کشور زامبیا)) (بايتخت زامبيا) (پایتخت زانبیا) (پايتخت زامبيا ) (پایتخت زامبیا) ( پایتخت کشور زامبیا) ( پایتخت کشور زامبیا)