پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چه فیدهایی در پرسشکده موجود است؟

1 پاسخ 1

تمام فیدهای موجود در پرسشکده از نوع ار اس اس نسخه دو (RSS2) می باشند. امروزه آیکون نارنجی رنگ ار اس اس تقریبا برای همه شناخته شده است.

در پرسشکده در حال حاضر سه نوع فید یا خوراک موجود است:
1- فید آخرین پرسش های اضافه شده
آیکون مربوط به این خوراک در سمت چپ تمامی صفحات سامانه در کنار آیکون توییتر و فیسبوک قرار دارد.

2- فید آخرین پرسش های اضافه شده مرتبط با یک کلیدواژه
آیکون این خوراک در صفحه مربوط به همان کلیدواژه قرار دارد.

3- فید آخرین پاسخ های ارسال شده برای یک پرسش
آیکون این خوراک در صفحه همان پرسش قرار دارد


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(0.aspx) (كشورهاي 5+1 كدامند) ()