پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هوراند چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هوراند 427262 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هوراند باید ابتدا 0427262 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هوراند زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0427262123456 را وارد نمایید. شهرستان هوراند از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هوراند امس) (شهرستان هوراند)