پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


اگر تعدادی پرسش در پرسشکده مطرح کردیم و از این بین یکی از پرسش ها تایید نشد، چطور بدانیم که کدام پرسش بوده است؟ علت تایید نشدن آن چه بوده است؟

1 پاسخ 1

اینکه کدام پرسش تاییید نشده طی ایمیلی به اطلاع شما خواهد رسید وعلت تایید نشدن آن هم میتواند غیراخلاقی بودن سوال باشدمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ads) (251) (disclaimer) (Q18) (contact) (Register1) (AddQuestion) (41537) ()