پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


فرق بین AI و IA چیست؟ برای ساخت یک دنیای مجازی کدامیک مهمتر است؟ چرا؟

1 پاسخ 1

AI
در واقع ما از مجموعه ای از عامل ها در کنار یکدیگر - که هر کدام به تنهایی قابلیت های فراوان و خیلی هوشمندی ندارند (برخلاف AI) - میتوانیم مسائل بسیار پیچیده ای را با استفاده از ارتباط و هماهنگی عامل ها با یکدیگر انجام دهیم. به بیان دیگر هدف در AI ساخت یک ماشین خیلی هزینه بر و پیچیده در حد هوشمندی انسان میباشد، اما در IA ساخت مجموعه ای از عامل های نه ساده نه پیچیده میباشد که در کنار همدیگر توانایی بسیار بالایی دارنند ( مانند نقش هر مورچه ناچیز در کل سیستم زندگی مورچه ها).

IA
یک عامل هوشمند (IA) یک ماشین است که محیط را مشاهده کرده و عملی را در راستای رسیدن به اهدافش انجام میدهد. حال آنکه هوش مصنوعی (AI) به طور کلی برای حل مسائل به صورت هوشمند و منطقی میباشد و الزاما نیاز به استفاده از یک یا چند عامل ندارد. بلکه میتوان یک ماشین را آنقدر هوشمند و پیچیده کرد که قادر باشد همانند انسان در مسائل تصمیم گیری کند. اما در عامل های هوشمند معمولا هر عامل قادر به انجام تحلیل های خیلی پیچیده نمیباشد، و فقط برای انجام وظایفش برنامه ریزی و هوشمند شده است.

AI یا IA؟
در ساختن دنیای مجازی همانند دنیای واقعی که انسان ها در کنار یکدیگر به دستاوردهای عظیم و رشد و شکوفایی میرسند ما بیشتر مجبور به استفاده از عامل های هوشمند (IA) در کنار همدیگر میباشیم. اگرچه مانند جوامع انسانی نیاز به رهبری فرد نخبه را میتوان با قرار دادن یک سیستم AI در قلب دنیای مجازی قرار داد. اما کلیت جامعه مجازی با عامل های هوشمند (IA) به وجود می آید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(ia چیست) (عامل‌هاي هوشمند IA )