پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور یمن چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت یمن (Yemen) سان آ (San'a) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت یمن) (پایتخت یمن کجاست) (پايتخت يمن) (نام پایتخت یمن) (پایتخت کشور یمن) (یمن کجاست) () (پایتخت کشوریمن) (پایتخت یمن) (کشور یمن کجاست) (پایتخت یمن ) (پایتخت یمن چیست) (پایتخت کشوریمن ) (مساحت یمن)