پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


الف - روش تقسیم بندی آتوماتای سلولی به کلاس های چهارگانه I، II، III و IV را با استفاده از پارامتر لانگتون λ شرح دهید و در مورد حد بالای ضریب λ توضیح دهید.
ب- با این روش مشخص کنید هر یک از آتوماتاهای اولیه زیر متعلق به کدام کلاس است و در مورد صحت نتیجه بحث کنید.
rule 124
rule 19
rule 32
rule 126اولین کسی باشید که به این سوال پاسخ می دهید !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(اتوماتای سلولی چیست) (تقسیم سلولی کلاس) (اتوماتای یادگیر سلولی چیست) (پارامتر لانگتون) (rule اتوماتای سلولی) (قوانین اتوماتای سلولی) (آتوماتای سلولی) (اتوماتای سلولی) () (آتوماتای سلولی چیست؟) (آتاماتای سلولی چیست؟)