پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


« میزانسن » (از مفاهیم صنعت سینما) چیست؟

1 پاسخ 1

میز آنسن کلمه‌ای فرانسوی است و به مفهوم صحنه‌پردازی و دکوراسیون است. Mise en scène
یا
arrangement of scenery and properties to represent the place where a play or movie is enactedمن پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(میزانسن چیست؟) (میزانسن چیست) (میزانسن در سینما) (صنعت سینما)