پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان هرزندجدید چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان هرزندجدید 491237 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان هرزندجدید باید ابتدا 0491237 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در هرزندجدید زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0491237123456 را وارد نمایید. شهرستان هرزندجدید از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(هرزندجدید)