پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ویتنام چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ویتنام (Vietnam) هانوی (Hanoi) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ویتنام) (مرکز ویتنام) (پايتخت ويتنام) (مرکزویتنام) (پایتخت ویتنام کجاست؟) (مرکز ویتنام کجاست) (نام پایتخت ویتنام) (ویتنام کجاست) (مركز ويتنام) (پایتخت ویتنام چیست؟) (پایتخت کشور ویتنام) (مرکز ويتنام) (مرکز ویتنام ) (پایتخت ویتنام ) (مرکز کشور ویتنام) (نام پايتخت ويتنام) (پایتخت ویتنام کجاست) (پایتخت ویتنام) (کشور ویتنام) (پایتخت ویتنام چه نام دارد) () (پایتخت وییتنام) (نام مرکز ویتنام) (پاىتخت وىتنام) (مرکز ویتنام چه نام دارد) (مركزويتنام) (بايتخت ويتنام) (پایتخت ویتنام) (ويتنام كجاست) (پایتخت کشورویتنام) (کشورویتنام) (مرکز ویتنام؟) (پایتخت+ویتنام) (مرکزويتنام) ( پایتخت ویتنام) (پایتخت ویتنام؟) (بایتخت ویتنام) (پايتخت كشور ويتنام) (مرکز ویتنام) (ویتنام کدام کشور است) (مرکز وىتنام) (هانوی پایتخت کجاست) (پاییتخت ویتنام) (مرکز ویتنام کجاست؟) (پايتخت ويتنام ) (پایتخت کشور ویتنام ) (ویتنام پایتخت) (ویتنام چگونه کشوری است) (÷پایتخت ویتنام) (ویتنام نام) (پایتخت وییتنام ) (�����ی� �ی��) (نام مرکزکشور ویتنام)