پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ونزوئلا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ونزوئلا (Venezuela) کاراکاس (Caracas) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز ونزوئلا) (پایتخت ونزوئلا) (مرکز ونزویلا) (مرکزونزویلا) (پایتخت کشور ونزوئلا) () (مرکز ونزوئلا کجاست) (نام پایتخت ونزوئلا) (پایتخت ونزویلا) (مرکزونزوئلا) (مرکز ونزوءلا) (مرکز ونزولا) (مرکز ونزوالا) (پایتخت ونزولا) (پايتخت ونزوئلا) (مرکز ونوزوئلا) (مرکز ونزوعلا) (مرکز کشور ونزوئلا)