پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ونزوئلا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ونزوئلا (Venezuela) کاراکاس (Caracas) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز ونزوئلا) (پایتخت ونزوئلا) (مرکز ونزویلا) (پایتخت کشور ونزوئلا) (مرکزونزویلا) () (مرکز ونزوئلا کجاست) (نام پایتخت ونزوئلا) (پایتخت ونزویلا) (مرکزونزوئلا) (مرکز ونزوالا) (مرکز ونزولا) (پایتخت ونزولا) (مرکز ونزوءلا) (مرکز ونوزوئلا) (پايتخت ونزوئلا) (مرکز کشور ونزوئلا) (مرکز ونزوعلا) (پایتخت ونزیلا) (مركز ونزوئلا) (مرکز ونزوئلا ) (پایتخت venezuela) (پایتخت کشور ونزولا) (پایتخت+ونزوئلا) (مرکز ونزویلا) (ونزوئلا کجاست)