پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


چگونه یک شوهر خوب پیدا کنم؟

3 پاسخ 3

هیچی فقط اینو روزی چند دفعه تکرار کن :

هر گلی علت و عیبی دارد ....   گل بی علت و بی عیب خداست :)
بستگی داره ملاک آدم برای شوهر خوب چی باشه ..اگه ملاکت مالی هست مسلما چند سال دیگه از انتخابت پشیمون خواهی شد ..ولی اگر ملاکت تفاهم هست ..نیمه ی گمشده ات را پیدا خواهی کرد اگر روراست باشی ...اگر خوش قلب باشی ...اون خودش با دیدن تو می فهمه که گنجی رو که دنبالش بوده پیدا کرده ...خوشبخت باشی ...امیدوارم
پاسخ :همسر خوب برای هر کسی باتوجه به ویژگیهای شخصیتی خود او تعریف می شود.همسر ایده آل تو بایستی قوانین ذهنی مشابه تو داشته باشد تا بتوانید همدیگر را درک کنیدودر کنار هم به آرامش برسید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(چگونه شوهر پیدا کنیم) (چگونه یک شوهر خوب پیدا کنیم) (شوهر خوب) (چگونه شوهر خوب پیدا کنیم) (چگونه شوهر پیدا کنیم؟) (چطور شوهر پیدا کنیم) (چگونه یک شوهر خوب پیدا کنم) (چگونه نیمه گمشده ام را پیدا کنم) (چگونه نیمه گمشده ام راپیداكنم) (چگونه شوهر پیداکنم) (چگونه شوهر مناسب پیدا کنیم) (از کجا شوهر پیدا کنم) (چطور شوهر کنم) (چگونه شوهر خوب پیدا کنم) (چطور شوهر پیداکنم) (چطور شوهر پیدا کنم) (چطور شوهر پيدا كنيم) (چطوری شوهر پیدا کنم؟) (چگونه شوهرپیداکنیم) (رازپیداکردن شوهر خوب) (چگونه یک شوهر خوب پیدا کنیم؟) ()