پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


جنگ صدساله چند سال طول کشید؟

1 پاسخ 1

جنگ صدساله اصطلاحی است که برای نبردهای میان انگلستان و فرانسه، در سال‌های ۱۳۳۷ تا ۱۴۵۳، به کار می‌رود. بنابراین جنگ صدساله 116 سال به طول انجامید.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(جنگ صد ساله چند سال طول کشید) (جنگ صد ساله) (جنگ صد ساله چند سال طول کشید؟) (جنگ صدساله چندسال طول کشید) () (جنگهای صد ساله) (جنگ صد ساله چقدر طول کشید؟) (جنگ صد ساله چقدر طول کشید) (جنگ صد ساله چند سال) (جنگ صد ساله چند سال طول کشید:) (جنگ های صد ساله چند سال طول کشید) (جنگ صدساله) (جنگ 100 ساله چند سال طول کشید) (جنگ 100 ساله چند سال طول کشید؟) (سوره های مدنی طی چند سال نازل شدند) (جنگ صدساله چند سال طول) ()جنگهاي صدساله چند سال طول) (چنگ صد ساله چند سال)