پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


خودرو مینیاتور سایپا چه زمانی و با چه قیمتی به بازار عرضه می شود؟

1 پاسخ 1

مینیاتور ماه آبان و یا آذر با قیمتی بین 10 تا 14 میلیون تومان وارد بازار می شود


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

()