پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


شماره sms همراه اول برای دریافت قبض موبایل از طریق sms چنده؟

2 پاسخ 2

جهت اطلاع از صورتحساب تلفن همراه خود، از خط همراه اول خود، یکی از کدهای زیر را به شماره ی 30009 (بدون پیش شماره) پیامک بزنید.

قبض دوره: [دوره],[سال]
مثال:
86,1


قبض میان دوره: [تاریخ انتها],[تاریخ ابتدا]
مثال:
890315,890501


لیست دوره ها: D

قبض آخرین دوره: S
در حال حاضر همراه اول شماره ی 990009 را برای دریافت قبض موبایل از طریق SMS اختصاص داده است.
کافی است برای دریافت قبض میان دوره حرف m را به این شماره SMS کنید. من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(صورتحساب همراه اول) (اطلاع از قبض موبایل) (اطلاع از قبض موبایل همراه اول) (اطلاع از صورتحساب همراه اول) (همراه اول قبض) (قبض همراه اول sms) (دریافت قبض موبایل) (دریافت قبض همراه اول از طریق پیامک) (نحوه اطلاع از قبض همراه اول) (دریافت قبض موبایل همراه اول) (اطلاع از قبض همراه اول) (فیش موبایل) (کد دریافت قبض همراه اول) (قبض موبایل sms) (کد صورتحساب همراه اول) (کد دریافت صورتحساب همراه اول) (قبض موبایل همراه اول) (قبض همراه اول) (شماره پیامک همراه اول) (دریافت صورتحساب همراه اول از طریق پیامک) (پیامک قبض همراه اول) (نحوه اطلاع از صورتحساب همراه اول) (گرفتن قبض موبایل همراه اول) (شماره پیامک قبض همراه اول) (کد قبض همراه اول) (دریافت قبض موبایل از طریق sms) (برای اطلاع از قبض موبایل) (اطلاع از صورت حساب همراه اول) (گرفتن قبض موبایل) (اطلاع از مبلغ قبض همراه اول) (شماره سامتنه دریافت قبص موبایل) (اطلاع از صورتحساب موبایل) (اطلاع از قبض تلفن همراه) (اطلاع از بدهی همراه اول) (نحوه دریافت صورتحساب همراه اول) (نحوه اطلاع از مبلغ قبض همراه اول) (اطلاع از کارکرد همراه اول) () (اگاهی از قبض موبایل) (نحوه اطلاع از قبض موبایل) (مشاهده قبض همراه اول با sms) (فيش موبايل) (اطلاع از مبلغ قبض تلفن همراه) (شماره دریافت قبض همراه اول) (نحوه اطلاع از مبلغ قبض تلفن همراه) (دریافت پیامک قبض همراه اول) (صورتحساب همراه اول با اس ام اس) (اطلاع از صورتحساب همراه اول با پیامک) (برای اطلاع از صورتحساب همراه اول) (قبض میان دوره همراه اول) (دریافت صورتحساب همراه اول) (شماره پیامک صورتحساب همراه اول) (قبض موبایل) (اطلاع از قبض موبايل) (اطلاع از هزینه قبض همراه اول) (نحوه اطلاع از صورت حساب همراه اول) (اطلاع از صورتحساب تلفن همراه) (پیامک صورتحساب همراه اول) (کد قبض موبایل) (دریافت مبلغ قبض از طریق پیامک) (صورتحساب همراه اول از طریق sms) (اس ام اس دریافت قبض همراه اول) (اطلاع ازقبض همراه اول) (اطلاع از هزینه همراه اول) (دریافت قبض موبایل با اس ام اس) (کد اطلاع از صورتحساب همراه اول) (کد اطلاع از قبض همراه اول) (اطلاع از هزینه تلفن همراه) (شماره اطلاع از قبض همراه اول) (گرفتن قبض تلفن همراه) (صورتحساب میان دوره همراه اول از طریق پیامک) (کد دریافت قبض موبایل) (اطلاع از قبض میان دوره) (دریافت قبض میان دوره همراه اول) (راه گرفتن فیش موبایل) ("دریافت قبض همراه اول") (اطلاع از مبلغ قبض موبایل) (استعلام قبض موبایل) (برای دریافت صورتحساب همراه اول) (نحوه دریافت قبض موبایل) (نحوه اطلاع از صورتحساب موبایل) (نحوه گرفتن قبض همراه اول) (اطلاع از صورتحساب همراه اول از طریق پیامک) (نحوه اطلاع از صورتحساب تلفن همراه) (نحوه دریافت قبض همراه اول) (دریافت اس ام اس قبض همراه اول) (مبلغ قبض موبایل همراه اول) (آگاهی از صورتحساب همراه اول) (آگاهی از قبض همراه اول) (پیامک قبض موبایل) (آگاهی از قبض موبایل) (دریافت صورتحساب همراه اول از طریق اس ام اس) (گرفتن قبض همراه اول) (شماره پیامک دریافت صورتحساب همراه اول) (صورتحساب همراه اول از طریق اس ام اس) (نحوه اطلاع از هزینه همراه اول) (شماره پیامک دریافت قبض موبایل) (دریافت قبض موبایل از طریق اس ام اس) (قبض موبایل با اس ام اس) (پیامک دریافت صورتحساب همراه اول)