پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آجر نصف شده

1 پاسخ 1

  • لغت‌نامهٔ دهخدا، ذیل مدخل نیمه   
    نیمه: نصف آجر یا خشت
  • فرهنگ بزرگ سخن، ذیل مدخل نیمه 
    نیمه : آجر نصف شده و آجری که در اندازهٔ نصف آجر، ساخته می‌شود.


    برگرفته از سایت http://iranshahrpedia.ir/fa/نیمه


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(نصف اجر) (نصف آجر) (نصف آجر در جدول) (نصف اجر در جدول) (آجر نصف شده) (نصف اجر ) (نصف آجر درجدول) (نصف آجر پرسشکده) (نصف اجر) (تاکسی دریایی در جدول) ()