پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


کنایه از کار خطرناک کردن؟

1 پاسخ 1

1) پنجه به شمشیر زدن
2) شیشه بر سنگ زدن 


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(کنایه از کار خطرناک کردن) (كنايه از كار خطرناك كردن) (کنایه از کار بیهوده کردن)