پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پیش شماره شهرستان نصیرآبادسفلی چند است؟

1 پاسخ 1

پیش شماره شهرستان نصیرآبادسفلی 424635 می باشد. بنابراین برای تماس با یک شماره تلفن در شهرستان نصیرآبادسفلی باید ابتدا 0424635 را شماره گیری نمایید. به عنوان مثال اگر دوست شما در نصیرآبادسفلی زندگی می کند و شماره منزل وی 123456 است، شما باید برای تماس با دوست خود شماره 0424635123456 را وارد نمایید. شهرستان نصیرآبادسفلی از توابع استان آذربایجان شرقی می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده