پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ازبکستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ازبکستان (Uzbekistan) تاشکند (Tashkent) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت ازبکستان) (مرکز ازبکستان) (مرکزازبکستان) (مرکز کشور ازبکستان) (پایتخت ازبکستان چه نام دارد) (پايتخت ازبكستان) (مرکز ازبکستان چه نام دارد) (پایتخت کشور ازبکستان) (نام پایتخت ازبکستان) (پایتخت ازبکستان کجاست؟) (پایتخت ازبکستان ) (مرکزکشورازبکستان) () (مركزكشورازبكستان) (پایتخت کشورازبکستان) (مركز ازبكستان) (نام مرکز ازبکستان) (پایتخت ازبکستان چیست) (مرکز ازبکستان ) (مرکز ازبکستان کجاست) (پايتخت ازبکستان) (پایتخت ازبکستان کجاست) (ازبکستان پایتخت) (ازبکستان کجاست) (کشور ازبکستان) (بایتخت ازبکستان) (پایتخت ازبکستان و تاجیکستان) (مرکز کشورازبکستان) (مرکزکشور ازبکستان) (مركز كشور ازبكستان) (نام پايتخت ازبكستان) (مركزازبكستان) (جمعیت ازبکستان) (قمر اورانوس) (���� ��ی�� �����)