پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اتریش چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اتریش (Austria) وین (Vienna) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز اتریش) (نام پایتخت اتریش) (پایتخت اتریش) (مرکزاتریش) (مرکز اتریش چه نام دارد) (پایتخت اتریش چه نام دارد) () (مركز اتريش) (پایتخت کشور اتریش) (مرکز اتريش) (پایتخت کشوراتریش) (پایتخت اتریش چیست) (نام مرکز اتریش) (پايتخت اتريش) (مرکز کشور اتریش) (مرکز اتریش ) (نام پایتخت کشور اتریش) (مرکزاتريش) (پایتخت کشور اتریش در جدول) (اتریش پایتخت) ("پایتخت کشور اتریش") (پایتخت اتریش چه نام دارد؟) (اسم پایتخت اتریش) (پايتخت كشور اتريش) (پای تخت اتریش) (بايتخت اتريش) (پایتخت اتریش کجاست) (پایتخت اطریش چه نام دارد)