پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اتریش چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اتریش (Austria) وین (Vienna) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز اتریش) (نام پایتخت اتریش) (مرکزاتریش) (پایتخت اتریش) (مرکز اتریش چه نام دارد) (پایتخت اتریش چه نام دارد) () (مركز اتريش) (پایتخت کشور اتریش) (مرکز اتريش) (پایتخت کشوراتریش) (پایتخت اتریش چیست) (نام مرکز اتریش) (پايتخت اتريش) (مرکز کشور اتریش) (مرکز اتریش ) (نام پایتخت کشور اتریش) (مرکزاتريش) (پایتخت کشور اتریش در جدول) (اتریش پایتخت) ("پایتخت کشور اتریش")