پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اروگوئه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اروگوئه (Uruguay) مونته ویدئو (Montevideo) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اروگوئه) (پایتخت کشور اروگوئه) (پایتخت اروگویه) (نام پایتخت اروگوئه) (پايتخت اروگوئه) (پایتخت اوروگوئه) () (پایتخت اروگوئه چه نام دارد) (پايتخت اروگويه) (پایتخت کشور اروگویه) (پایتخت اروگوعه) (پایتخت کشوراروگوئه) (پایتخت اروگوءه) (پايتخت كشور اروگوئه) (پایتخت اروگوئه کجاست) (پایتخت اوروگویه) (پایتخت اورگوئه) (پایتخت+اروگوئه) (پایتخت اروگوئه ) (پایتخت اروگوی) (نام پایتخت کشور اروگوئه) (پایتخت ارگوئه) (پایتخت اروگوئه چیست) (کشور اروگوئه) (مرکز اروگوئه) (پایتخت اروگوهه) (پایتخت کشور اروگوئه ) (پابتخت اروگوءه) (نام پایتخت اروگویه) (پايتخت كشوراروگوئه) (نام پايتخت اروگوئه) (پایتخت کشور اوروگوئه) (نام پایتخت اوروگوئه) (پایتخت کشور اروگوئه چیست) (پایتخت اروگو) (پايتخت اوروگوئه) (مرکز اروگویه) (مرکز کشور اروگوئه) (كشور اروگوئه)