پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور اروگوئه چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت اروگوئه (Uruguay) مونته ویدئو (Montevideo) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت اروگوئه) (پایتخت کشور اروگوئه) (پایتخت اروگویه) (نام پایتخت اروگوئه) (پايتخت اروگوئه) (پایتخت اوروگوئه) () (پایتخت اروگوئه چه نام دارد) (پايتخت اروگويه) (پایتخت کشور اروگویه) (پایتخت اروگوعه) (پایتخت اروگوءه) (پایتخت کشوراروگوئه) (پايتخت كشور اروگوئه) (پایتخت اروگوئه کجاست) (پایتخت اوروگویه) (پایتخت اورگوئه) (پایتخت+اروگوئه) (پایتخت اروگوئه ) (مرکز اروگوئه) (کشور اروگوئه) (نام پایتخت کشور اروگوئه) (پایتخت اروگوی) (پایتخت اروگوئه چیست) (پایتخت ارگوئه) (پابتخت اروگوءه)