پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ایالات متحده آمریکا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ایالات متحده آمریکا (United States of America (U.S.A)) واشینگتن دی سی (Washington D.C.) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آمریکا) (پایتخت امریکا) (پایتخت امریکا چه نام دارد) (نام پایتخت امریکا) (پایتخت کشور آمریکا) (پایتخت کشور امریکا) (نام پایتخت آمریکا) (پایتخت امریکا چیست؟) (پایتخت آمریکا چیست) (پايتخت امريكا) () (نام مرکز کشور امریکا چیست) (پایتخت امریکا کجاست) (پايتخت آمريكا) (پایتخت ایالات متحده امریکا) (پایتخت امریکا چیست) (پايتخت كشور امريكا) (پایتخت آمریکا کجاست؟) (نام پایتخت ایالات متحده امریکا) (پایتخت کشور امریکا کجاست) (پايتخت امريكا كجاست) (پايتخت امريکا) (پایتخت آمریکا کجاست) (مرکز کشور آمریکا) (اسم پایتخت آمریکا) ("پایتخت آمریکا") (پایتخت امریکا ) (پایتخت امریکا کجاس) (بايتخت امريكا) (پایتخت کشور آمریکا کجاست) (پایتخت آمریکاکجاست) (پایتخته امریکا) (پايتخت آمريکا) (پاىتخت امرىکا) (پایتخت ایالات متحده) (پايتخت كشور آمريكا) (پایتخت امریکا چه نام دارد؟) ( نام پایتخت آمریکا)