پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور ایالات متحده آمریکا چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت ایالات متحده آمریکا (United States of America (U.S.A)) واشینگتن دی سی (Washington D.C.) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت آمریکا) (پایتخت امریکا) (پایتخت امریکا چه نام دارد) (نام پایتخت امریکا) (پایتخت کشور آمریکا) (پایتخت کشور امریکا) (نام پایتخت آمریکا) (پایتخت امریکا چیست؟) (پایتخت آمریکا چیست) (پايتخت امريكا) () (نام مرکز کشور امریکا چیست) (پایتخت امریکا کجاست) (پايتخت آمريكا) (پایتخت ایالات متحده امریکا) (پایتخت امریکا چیست) (پايتخت كشور امريكا) (پایتخت آمریکا کجاست؟) (نام پایتخت ایالات متحده امریکا) (پایتخت کشور امریکا کجاست) (پایتخت آمریکا کجاست) (پايتخت امريکا) (پايتخت امريكا كجاست) (مرکز کشور آمریکا) (اسم پایتخت آمریکا) (پایتخت امریکا ) ("پایتخت آمریکا") (پایتخت امریکا کجاس) (پایتخت آمریکاکجاست) (پایتخت کشور آمریکا کجاست) (بايتخت امريكا) (پاىتخت امرىکا) (پايتخت آمريکا) (پایتخته امریکا) (پایتخت آمریکا ) (نام پایتخت آمریکا چیست) (امریکا پایتخت) (پایتخت ایالات متحده آمریکا) (پایتخت ایالت متحده آمریکا) (ایالت امریکا چه نام دارد) (نام پايتخت امريكا) (پايتخت آمريكا كجاست؟) (پایتخت ایالات متحده) (پايتخت كشور آمريكا) (نام پایتخت کشور امریکا) (پایتخت آمریکا چیست) (پاىتخت امريکا) (پایتخت آمریکا ) (نام پایتخت ایالت متحده آمریکا چیست) (���������� ���� ��ѐ�� ��������ʿ) ( نام پایتخت آمریکا) (پایتخت امریکا چه نام دارد؟)