پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


آخرين سوره اي كه نازل شد، چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

سوره نصر، آخرین سوره ی نازل شده است.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آخرین سوره ای که یکجا نازل شد) (آخرین سوره ای)