پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور انگلستان چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت انگلستان (United Kingdom (U.K)) لندن (London) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(پایتخت انگلیس) (پایتخت انگلستان) (بریتانیا کجاست) (پایتخت انگلیس کجاست) (پایتخت کشور انگلیس) (پایتخت انگلستان کجاست) (پایتخت لندن) (لندن پایتخت کجاست؟) (پایتخت کشور انگلستان) (بریتانیا کجاست؟) (بريتانيا كجاست) (لندن پایتخت کجاست) (پايتخت انگليس) (نام پایتخت انگلیس) (نام پایتخت انگلستان) (پایتخت بریتانیا) (پايتخت انگلستان) (پايتخت انگليس كجاست؟) (بايتخت انكليس) () (پایتخت انگلستان کجاست؟) (پایتخت کشور لندن) (مرکز کشور انگلیس) (کشور لندن) (کشور بریتانیا کجاست) (پایتخت انگلیس کجاست؟) (بریتانیا پایتخت کجاست) (بریتانیاکجاست) (لندن در کدام کشور است) (پایتخت لندن کجاست) (پایتخت انگلستان چیست؟) (پایتخت کشور بریتانیا) (پایتخت انگلستان ) (پایتخت کشور انگلیس ) (÷ایتخت انگلستان) (پایتخت کشورانگلستان چه نام دارد) (بایتخت انگلستان کجاست؟) ( نام پایتخت انگلیس)