پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 5 سوره فلق:

"وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره فلق، سوره صد و سیزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 5 سوره فلق:

"و از شرّ حسود بد خواه چون شراره آتش رشک و حسد بر افروزد."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره فلق، سوره صد و سیزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 5 سوره فلق:

"And from the mischief of the envious one as he practises envy."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده