پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره فلق:

"Say: I seek refuge with the Lord of the Dawn"

آیه 1 سوره فلق:

"قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره فلق، سوره صد و سیزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره فلق:

"بگو: من پناه می‌جویم به خدای فروزنده صبح روشن."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره فلق، سوره صد و سیزدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فلق چیست) (آیه 1 سوره فلق)