پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور امارات متحده عربی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت امارات متحده عربی (United Arab Emirates (U.A.E)) ابوضبی (Abu Dhabi) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز امارات) (پایتخت امارات متحده عربی) (پایتخت امارات) (مرکزامارات) (مرکز امارت) () (پایتخت کشور امارات) (پايتخت امارات) (مرکز امارات ) (مركز امارات) (پایتخت امارت متحده عربی) (مرکز امارات متحده عربی) (مرکز امارات ) (پایتخت امارات) (پایتخت کشورامارات) (نام پایتخت کشور امارات متحده عربی) (پایتخت امارات ) (پايتخت امارات متحده عربي) (پایتخت امارات متحده) (پایتخت کشور امارات متحده عربی) (پايتخت كشورهاي عربي) (پایتخت ایالات متحده عربی) (مركزامارات) (نام مرکز امارات) (مرکز امارات پرسشکده) (امارات متحده عربی چیست) (کشور uae کجاست) ( بایتخت امارات متحده عربی چیست) (پایتخت کشورها)