پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


پایتخت کشور امارات متحده عربی چه نام دارد؟

1 پاسخ 1

پایتخت امارات متحده عربی (United Arab Emirates (U.A.E)) ابوضبی (Abu Dhabi) می باشد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(مرکز امارات) (پایتخت امارات متحده عربی) (پایتخت امارات) (مرکزامارات) (مرکز امارت) () (پایتخت کشور امارات) (پايتخت امارات) (مرکز امارات ) (پایتخت امارت متحده عربی) (مركز امارات) (مرکز امارات متحده عربی) (پايتخت امارات متحده عربي) (پایتخت ایالات متحده عربی) ( بایتخت امارات متحده عربی چیست)