پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 3 سوره اخلاص:

"لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره اخلاص، سوره صد و دوازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره اخلاص:

"نه کسی فرزند اوست و نه او فرزند کسی است."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره اخلاص، سوره صد و دوازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره اخلاص:

"He begetteth not, nor is He begotten;"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده