پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 5 سوره مسد:

"فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره مسد، سوره صد و یازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 5 سوره مسد:

"در حالی که (با ذلت و خواری) طنابی از لیف خرما به گردن دارد."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره مسد، سوره صد و یازدهم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 5 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 5 سوره مسد:

"A twisted rope of palm-leaf fibre round her (own) neck!"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ)