پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 3 سوره تكاثر:

"إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره تكاثر، سوره صد و هشتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 3 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره تكاثر:

"For he who hateth thee, he will be cut off (from Future Hope)."

ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره تكاثر:

"که محققا دشمن بدگوی تو (عاص بن وائل) مقطوع النسل است (و نسل تو تا قیامت به کثرت و برکت و عزت باقی است)."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره تكاثر، سوره صد و هشتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 3 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده