پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 1 سوره تكاثر:

"إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره تكاثر، سوره صد و هشتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 3 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره تكاثر:

"To thee have We granted the Fount (of Abundance)."

ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره تكاثر:

"ما تو را کوثر (یعنی عطای بسیار چون کثرت فرزند) بخشیدیم."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره تكاثر، سوره صد و هشتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 3 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده