پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 7 سوره ماعون :

"But refuse (to supply) (even) neighbourly needs."

آیه 7 سوره ماعون :

"وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 7 سوره ماعون :

"و زکات و احسان را (از فقیران و هر خیر کوچک را حتی قرض را هم از محتاجان) منع کنند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده