پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 6 سوره ماعون :

"الَّذِينَ هُمْ يُرَاؤُونَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 6 سوره ماعون :

"همانان که (اگر طاعتی کنند به) ریا و خود نمایی کنند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 6 سوره ماعون :

"Those who (want but) to be seen (of men),"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده