پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 5 سوره ماعون :

"الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 5 سوره ماعون :

"که دل از یاد خدا غافل دارند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 5 سوره ماعون :

"Who are neglectful of their prayers,"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(سوره ماعون ایه 5)