پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 2 سوره ماعون :

"فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 2 سوره ماعون :

"این همان شخص (بی رحم) است که یتیم را (از در خود) به قهر می‌راند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 2 سوره ماعون :

"Then such is the (man) who repulses the orphan (with harshness),"من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده