پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 1 سوره ماعون :

"أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 1 سوره ماعون :

"Seest thou one who denies the Judgment (to come)?"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 1 سوره ماعون :

"آیا دیدی آن کس را که روز جزا را انکار می‌کرد؟"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره ماعون، سوره صد و هفتم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 7 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(لقب شاهان روم)