پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 4 سوره قریش:

"الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قریش، سوره صد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه الهی قمشه ای آیه 4 سوره قریش:

"همان خدایی که به آنها هنگام گرسنگی طعام داد و از ترس و خطراتشان ایمن ساخت."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قریش، سوره صد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 4 سوره قریش:

"Who provides them with food against hunger, and with security against fear (of danger)."من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده