پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 3 سوره قریش:

"فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قریش، سوره صد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 3 سوره قریش:

"Let them adore the Lord of this House,"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 3 سوره قریش:

"پس (به شکرانه این دوستی) باید یگانه خدای این خانه (کعبه) را پرستند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قریش، سوره صد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 3 سوره قریش) (سوره قریش آیه 3)