پرسشکده مرجع پرسش و پاسخ فارسی ایران

مسئله‌ی مهم آن است که هرگز از سؤال‌کردن دست برندارید. برای هر حس کنجکاوی، یک پاسخ وجود دارد.

نمی دانید؟! بپرسید!

می دانید؟! پاسخ دهید!


3 پاسخ 3

آیه 2 سوره قریش:

"إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاء وَالصَّيْفِ"

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قریش، سوره صد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.
ترجمه عبدالله یوسف علی آیه 2 سوره قریش:

"Their covenants (covering) journeys by winter and summer,-"

ترجمه الهی قمشه ای آیه 2 سوره قریش:

"الفتی که در سفرهای زمستان و تابستان آنان ثابت و بر قرار بماند."

این آیه در حزب چهار جز سی قرآن مجید قرار دارد.
سوره قریش، سوره صد و ششم قرآن کریم می باشد. این سوره مکی است و 4 آیه دارد.


من پاسخ بهتری دارم !


عبارت های جستجو شدهعبارت های جستجو شده

(آیه 2 سوره قریش)